fbpx

Smitteverntiltak for Smilehullet AS (covid-19)

Smilehullet AS sine tiltak for å redusere risikoen for Covid-19 smitte.

 • De som møter til fotografering må føle seg helt friske!
  Dagen før fotografering får dere en påminnelse om viktigheten av dette på SMS.

  Betingelsen for å møte opp er at alle i familien føler seg helt friske, ikke sitter i hjemmekarantene eller isolasjon.

  Dersom en kunde eller ansatt utvikler infeksjonssymtomer i løpet av en fotografering avbrytes fotograferingen umiddelbart.

Våre ansatte må vurdere egen helsetilstand med hensyn til symptomer på akutt luftveisinfeksjon og ikke møte på jobb hvis de tror de kan være syke. Ansatte som utvikler infeksjonssymtomer skal forlate arbeidsstedet umiddelbart.

Kunder som er i risikogruppe for alvorlig forløp ved smitte av covid-19 bør ikke møte til fotografering. Dette er særlig eldre personer (over 65 år) og spesielt de med underliggende kronisk eller alvorlig sykdom. Andre definerte risikogrupper er voksne med underliggende sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes, høgt blodtrykk), svangerskap med komplikasjoner eller personer som bruker medikamenter som gir nedsatt immunforsvar.

 • Håndhygiene er svært viktig!
  Det er tilrettelagt for god håndhygiene med hånddesinfeksjon i resepsjon og håndvask inne på studio. Vi kommer til å oppfordre dere til å utføre håndhygiene når dere møter opp og før dere forlater.

Det er ikke smittevernfaglig behov for å bruke beskyttelsesutstyr hvis ikke en person har mistanke om smitte eller er påvist smittet, men…

Bruk av munnbind.
I perioder med stort lokalt smittetrykk bruker fotografen munnbind. Vi anbefaler også at foreldre, eldre søsken bruker munnbind når de ikke skal være med på bilde.

Vi håndhilser ikke, og serverer ikke noen spiselig eller drikkelig.
Hvis dere skal komme til nyfødtfotografering kan det derfor være lurt å ta med litt mat og/eller drikke selv.

 • Oppmøte og avstand.

Vi ønsker at færrest mulig møter til avtaler. Det betyr at vi helst ser at en forelder møter sammen med det barn som skal bli fotografert med mindre hele familien skal fotograferes.

Vi ønsker at alle besøk forhåndsvarsles.

Møt ikke opp for tidlig, men heller ikke for sent. Dere vil bli varslet på SMS ved forsinkelser.

Alle besøk registreres!

Alle besøk registreres med kontaktinformasjon og dato. Ved smitte hos ansatt varsles kommunelege umiddelbart og kundelister to uker tilbake i tid stilles til rådighet for smittesporing. Ansatte bruker smitteapp.

Vi har tilrettelagt lokalet slik at det skal være enkelt å holde avstand. Det blir lagt inn godt med tid mellom hver avtale / fotografering, både for å kunne utføre nødvendig renhold og for at kunder ikke skal møtes på venterom etc.

Kunder oppfordres til å bruke så kalt «tæpping» –
kontaktløs betaling med bankkort.

Bankterminal desinfiseres mellom hver kunde med 70% alkoholbasert løsning.

 • Renhold og hygiene.

Ansatte skal ikke bruke ringer, klokker eller lignende smykker ved fotograferingen, siden det kan medføre dårligere håndhygiene.

Vi har kartlagt berøringspunkter i lokalet og disse kontaktflatene blir vasket hyppig, med desinfeksjonsmiddel eller på vanlig måte med vaskemiddel.

Lokalet blir rengjort og utluftet daglig. Ordinære rengjøringsmidler brukes.

Toalett er tilrettelagt for god håndhygiene med engangspapir og såpe. Toalettet rengjøres mellom hver kunde.

Avfall håndteres varsomt og søppel tømmes i studioområde mellom hver fotografering.

Lesestoff og leker er fjernet fra venterom.

Informasjonsplakater om håndhygiene og avstand er hengt opp i lokalet.

Utstyr som blir brukt på fotografering desinfiseres med 70% alkoholbasert løsning. Tøy som tåler vask på 90 grader vaskes slik. Tøy som ikke tåler vask på høy temperatur vaskes på anbefalt måte, og gjenbrukes ikke før etter minimum syv dager.

Saueskinn er vanskelige å desinfisere, ta derfor gjerne med et eget skinn hvis dere skal komme til babyfotografering (ikke nyfødt). Etter bruk av saueskinn sprayes skinnet med Antibac og settes i «karantene» i syv dager.

Ved søl av organisk materiale (f eks en baby som gulper) fjernes sølet med tørkepapir og deretter rengjøres området før desinfeksjonsmiddel påføres med klut.

Hygiene og renholdsrutiner er gjennomgått med hver ansatt.

Sjekkelister brukes.

Alle ansatte har gjennomgått og bestått folkhelsedirektoratets e-læringskurs i smittevern.

Denne veiledningen er utarbeidet for og av Smilehullet AS, Harstad.

Lurer du på noe? Da får du gjerne ta kontakt!

Velkommen til en trygg fotografering!