Velkommen til verden Vilde (Inge Hansen og Hanne Thomassen)!

Endelig kom ho.. Og familien er komplett.
Vilde meldte sin ankomst 21 september og var 4410 g og 51 cm.
Vi ønsker å takke jordmor Liza Olsen-Bremmeng og jordmorstudent
Ailin Holmgren for all hjelp å støtte under fødselen, vi syns dere er fantastiske!

Stolte storesøsken er Malin og Emil og
lykkelige foreldre er
Inge Hansen og Hanne Thomassen


no comments
Menu