Velkommen til verden Linnea Annie! (Rune A Pedersen og Mai Brith Jenssen)

2 aug kl 13.33 saa vår lille princesse dagens lys ved unn Harstad.
Linnea Annie var 3870 gr og 51cm.
Sender en stor takk til jormor Dagrun Syrstad og alle paa gyn pol for god oppfølging i svangerskapet.
Vi ønsker også å sende en stor takk til alle paa føden for et fantastisk opphold,og en spesiel takk til
Jordmor Karen og Jordmor Anne Marie for all hjelp og støtte under fødselen.
Hilser til alle kjente og kjære
Stolte og lykkelige foreldre er Rune A Pedersen og Mai Brith Jenssen


no comments
Menu