Velkommen til verden Alice!

 

30.09.10 Kl.03.35, Kom lille snuppa vår til verden. Alice var 2750 gram og 47 cm lang.
En stor takk rettes til jordmødrene på Harstad Sykehus for super god oppfølging og støtte under hele svangerskapet,
med en spesiell takk til jordmødrene Solfryd Tømmerås og Airin Hansen for en utrolig fin fødselsopplevelse. Og takk til Anne Lise Stornes
for god støtte under fødselen.
Stolte foreldre er Gunn Kristin Stornes Og Daniel Nilsen


no comments
Menu