Velkommen til verden Adrian :)

7 juni 2012 kåm vår lille Adrian til verden, 3990 g og 51,5 cm.
Vi vil takke alle på føden på stokmarknes, og nyfødtavd. i
Bodø for den gode innsatsen som gjorde at vi fikk en fin
opplevelse, og kunne reise hjem med en fin og frisk liten gutt.
Vi vil også takke alle her hjemme som har støttet oss igjennom alt :)


no comments
Menu